JOIN THE DEAN NEWSLETTER! Stay connected to the   
latest promotions, new guitars, Dean Artist news & more.

Selim Volkan Çolak
Selim Volkan Çolak's BIO

Lise y?llar?nda klasik gitar e?itimine ba?lad?. Üniversite y?llar?nda tan??t??? elektro gitar ile amatör grup, stüdyo ve konser çal??malar?nda bulundu.

2005 Y?l?nda özel dersler ve milli e?itim bakanl???na ba?l? bir kurumda klasik gitar e?itmenli?ine ba?lad? ve 3 y?l devam ettirdi.

2008 y?l?nda, Modern Müzik Akademisi’ne burslu kabul edildi.

Modern Müzik Akademisi’nde Bora Uslusoy, Serdar Öztop, ?evket Ak?nc?, Ça?da? Özmen, Emre Y?ld?z, Mert Medeni, Berke Özgümü?, Güç Gülle, Nezih Ye?ilnil, Cem Konuk gibi isimlerle; elektrik gitar üzerinde solo gitar teknikleri, ritm gitar, akorlar ve repertuar, caz gitar, armoni, aranje, kompozisyon, ?ark? yazma teknikleri ve stüdyo müzisyenli?i konular?nda çal??malarda bulundu.

Nejat Yava?o?ullar?, Olcayto Ahmet Tu?suz,Eyüp ?bla?,Cengiz Baysal, Mustafa Kemal Öztürk, Serdar Öztop, Okan Ersan ve Dave Weckl gibi önemli müzisyenlerin workshop ve seminerlerine kat?ld?.

MMA Gitar Bölümü’nden Modern Müzik Akademisi ve M.E.B. Usta ö?retici diplomalar?n? alarak mezun oldu.

2009 Y?l?nda kurdu?u Opus Müzik'te klasik ve elektro gitar dersleri vermeye devam etmektedir.

2011 y?l?ndan kat?ld??? Consume the Vanity ile 1 Nisan 2012 tarihinde ‘the Joke’ EP sini dinleyicilere sunmu?tur. ‘’the Joke’’ yay?nland??? ilk haftada Roadrunner Records Metal Charta 4. s?radan girmeyi
ba?arm??t?r.

2013 y?l?na kadar Consume the Vanity ile de?i?ik illerde konserler vererek devam etmi? olup ?ubat ay?nda ki?isel i?lerinin yo?unlu?u sebebiyle Consume the Vanity 'e ara varmi?tir.

For more information: https://www.facebook.com/SelimVolkanColak
Selim's DEAN GUITARS GEAR:
Dean Deceiver Series - click image to view specs

ARTIST VIDEOS

[ Return to Dean International Artists Page ]   [ Return to Dean Home Page ]


Bookmark and Share
BUY NOW! Dean Dealer Search: 
  QUICK LINKS

ELECTRICS

DIME SERIES

MUSTAINE SERIES

BASSES

ACOUSTICS

CUSTOM RUN

DEAN USA

BLUEGRASS

ARTISTS

DMT PICKUPS

DEAN CATALOG
  Phone: 813-600-3920 • 800-793-5273 | Sales Fax: 813-600-3933
  Armadillo Enterprises, Inc. 4924 W Waters Ave. Tampa, FL 33634
© 2000-2013 Armadillo Enterprises
Site Policy / Legal
ddrum